Mikołaj Snopczyński

ADWOKAT

ADWOKAT Mikołaj Snopczyński

Ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1994 r. obronił pracę magisterską pod kierunkiem prof. Witolda Modzelewskiego w katedrze prawa finansowego. W latach 1992 – 1993 odbywał stypendium na wydziale prawa Uniwersytetu w Hamburgu. Przez 5 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, Zespołu do spraw Reformy Prawa Podatkowego. W trakcie swojej pracy w Ministerstwie Finansów zajmował się pracami związanymi z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT) oraz o podatku akcyzowym, ustawą Ordynacja podatkowa oraz przygotowaniem aktów wykonawczych do tych ustaw. Prowadził liczne szkolenia z zakresu praktyki stosowania prawa podatkowego dla różnych podmiotów.

Jako pasjonat historii i malarstwa brał trzy razy udział w programie Wielka Gra, wygrywając główną nagrodę w roku 1995 z tematu : „Kazimierz Wielki i jego czasy”. Jest autorem artykułów publikowanych m. in. w „Przeglądzie podatkowym” i innych pismach fachowych z zakresu prawa poświęconych problematyce opodatkowania leasingu i innym zagadnieniom prawa podatkowego. Publikacje książkowe to : „ Opodatkowanie Leasingu. Praktyczne porady. Orzecznictwo wyd. 1 i 2”, „Opodatkowanie leasingu „, „Opodatkowanie leasingu w polskim prawie”. W latach 1994-1998 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Od roku 1999 prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się sprawami podatkowymi, administracyjnymi, rodzinnymi, spadkowymi, karnymi oraz z zakresu prawa pracy, budowlanego i nieruchomości. Posiada znajomość języków obcych: j. niemiecki, j. angielski, j. rosyjski. Pracował jako konsultant do spraw prawnych przy produkcji filmu „Marzenia do spełnienia”. Jest także członkiem komisji egzaminacyjnej działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a w latach 2009 – 2011 był członkiem komisji państwowej powołanej przy Ministrze Sprawiedliwości dla aplikantów adwokackich z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

Informacje Kontaktowe

Contact Information

snopczynski24.pl+48 600 944 227
Al. Solidarności 83/89 lok. 96 (klatka V piętro 6)Warszawa00-144