Separacja Warszawa

Separacja Warszawa

Niekiedy związek dwojga osób jest daleki od ich wyobrażeń i właśnie wtedy należy sobie zadać pytanie – co dalej? Wiadomo, iż decyzja o separacji, szczególnie w sytuacji, gdy mąż i żona przeżyli ze sobą parę ładnych lat bywa niezwykle trudna. Sprawa staje się jeszcze bardziej zagmatwana, gdy w grę wchodzą małoletnie dzieci. Warto więc zastanowić się, czy nie warto dać sobie więcej czasu i zamiast podejmować decyzję o rozwodzie, spróbować separacji. Zatem, kiedy małżonkowie widzą chociaż cień nadziei na naprawę związku albo nie chcą rozwodu, chociażby z przyczyn światopoglądowych, separacja okazuje się jak najbardziej zasadna. Małżeństwo trwa wówczas nadal i żaden z partnerów nie może zawrzeć kolejnego małżeństwa. Niezmienny pozostaje też obowiązek małżonków do świadczenia wzajemnej pomocy, przy czym z mocy prawa powstaje rozdzielność majątkowa. Co więcej małżonek, który zmienił nazwisko po zawarciu związku małżeńskiego, w ciągu trzech miesięcy od wydania prawomocnego orzeczenia o separacji nie może powrócić do nazwiska rodowego.

Separacja – czym jest?

Separacja jest jednym z rozwiązań, jakie polskie prawo przewiduje dla nieszczęśliwych par. W mowie potocznej mówimy o tzw. rozdzieleniu małżonków od stołu i łoża. Polega ona na rozkładzie pożycia małżeńskiego – jest więc stanem formalnym lub faktycznym. Separacja faktyczna nie niesie za sobą skutków prawnych, uchyla tylko wspólnotę małżeńską, jednakże bez możliwości wstępowania przez współmałżonka w następny związek małżeński i bez zniesienia niektórych obowiązków względem rodziny, o czym już wspomniano.

Separacja a rozwód

Główną różnicą między separacją a rozwodem jest fakt, że orzeczenie separacji jest odwracalne. Małżeństwo trwa nadal i na zgodny wniosek partnerów sąd orzeka o zniesieniu separacji. Nie przeszkadza to oczywiście możliwości późniejszego złożenia pozwu o rozwód.

Ponadto partnerzy będący w separacji są obowiązani doświadczenia wzajemnej pomocy, gdy wymagają tego względy słuszności. W sytuacji rozwodu, na małżonkach, obowiązek ten nie spoczywa w żadnych okolicznościach.

W przypadku zarówno rozwodu jak i separacji między mężem i żoną ustaje wspólność majątkowa, a co za tym idzie partnerzy nie dziedziczą po sobie. Jednakże należy wskazać, iż między rozwiedzionymi i pozostającymi w separacji, w określonych przypadkach istnieje obowiązek alimentacyjny. Różnica dotyczy tylko tego, że zobowiązanie do płacenia alimentów małżonkowi po rozwodzie jest niekiedy ograniczone do okresu pięcioletniego. Przy separacji nie istnieją żadne ograniczenia czasowe.

Orzeczenie rozwodu pozwala na powrót do nazwiska rodowego małżonka, który po ślubie zmienił dotychczasowe nazwisko. Jednakże może się to stać tylko wtedy, gdy w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu, małżonek ten złoży oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. W przypadku separacji powrót do nazwiska rodowego nie jest możliwy.

Kiedy sąd orzeka rozwód a kiedy separację?

W przypadku orzeczenia separacji wystarczy wskazać zupełny rozkład pożycia między partnerami, czyli rozpad więzi fizycznej, gospodarczej i duchowej. Natomiast, aby otrzymać rozwód trzeba udowodnić, iż rozkład powyższych więzi ma charakter permanentny. Oznacza to, iż nie ma perspektyw na to, że małżonkowie nawiążą pożycie.

W momencie, gdy przy orzeczeniu zarówno separacji, jaki i rozwodu ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci małżonków, to sąd nie wyda wspomnianych orzeczeń. Nie ma możliwości orzeczenia rozwodu ani separacji również wtedy, gdy kłóciłoby się to z zasadami współżycia społecznego, np. gdy zachodzi konieczność szczególnej ochrony całej rodziny lub małżonka albo, gdy wydane orzeczenia naruszałyby względy społeczno-wychowawcze.

Skutki separacji

Warszawa adwokatSeparacja pociąga za sobą podobne skutki jak rozwód. Jednakże zasadnicza różnica polega na tym, iż separacja nie powoduje ustania małżeństwa, a tylko chwilowo je zawiesza.

Ponadto, separacja skutkuje:

  • wpisaniem wzmianki o separacji do aktu małżeństwa,
  • powstaniem ustroju rozdzielności majątkowej między małżonkami,
  • ustaniem dziedziczenia ustawowego,
  • obaleniem domniemania, iż dziecko urodzone przez żonę pozostającą w separacji należy do męża.

 

Jakie kwestie reguluje sąd przy orzekaniu separacji?

Podobnie, jak w kwestii rozwodu, przy separacji sąd reguluje sprawy dotyczące:

  • ustalenia winy za rozkład pożycia małżeńskiego,
  • wysokości świadczenia alimentacyjnego na rzecz małoletnich dzieci obojga małżonków,
  • sposobu wykonywania nad nimi władzy rodzicielskiej.

Zniesienie separacji

Zniesienie separacji możliwe jest w sytuacji, gdy z takim żądaniem wystąpią małżonkowie wspólnie. Ustają wówczas wszystkie skutki separacji. Sąd rozstrzyga także o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi. W określonych przypadkach, nawet pomimo zniesienia separacji, sąd ma prawo utrzymać rozdzielność majątkową między partnerami.

Separacja – weź adwokata

Kancelaria Adwokacka Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego i Radcy Prawnego Marii Snopczyńskiej prowadzi sprawy z zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Nasi prawnicy dokładnie wiedzą, jak delikatną materią są kwestie związane z tą gałęzią prawa. Powierzając nam swoje sprawy mogą Państwo liczyć na ogromne wsparcie z naszej strony, zrozumienie oraz opiekę już od pierwszego spotkania aż do zakończenia postępowania. Nasze usługi są kompleksowe, staramy się bowiem od początku do końca koncentrować na pilnowaniu terminów i wszelkich formalnościach. Informujemy Państwa także na bieżąco o postępach w sprawie, przez co mają Państwo pełną kontrolę nad przebiegiem postępowania i dokumentacją. Zlecając nam sprawę i udzielając pełnomocnictwa mają Państwo pewność, iż jesteście w dobrych rękach.