W jakich sprawach prowadzimy mediacje ?

mediacje warszawa

Mediacje to prowadzony przy udziale mediatora sposób rozwiązania konfliktu, który pozwala na osiągnięcie porozumienia satysfakcjonującego obie strony. Podstawową zasadą mediacji jest jej dobrowolność.  W sprawach o rozwód lub separację, mediację mogą być przeprowadzone przed skierowaniem sprawy do Sądu, a także na podstawie decyzji sądu-za zgodą stron. W każdym stanie sprawy o rozwód lub separację mogą być prowadzone mediacje w celu ugodowego załatwienia spraw dotyczących alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem oraz spraw majątkowych. Mediacje można stosować także po rozwodzie czy separacji  w celu ustalenia zasad opieki nad dziećmi, kontaktów z dziećmi i alimentów

W drodze porozumienia pomiędzy rodzicami może powstać szczegółowy plan opieki rodzicielskiej i zasad jej sprawowania po rozwodzie wraz z datami spotkań rodzica z dzieckiem, określeniem potrzeb dziecka i zasad finansowania.

Zapraszamy do konsultacji w celu ustalenia wstępnej diagnozy i oceny problemu związanego ze sprawami rodzinnymi. Podczas konsultacji uzyskasz poradę jak zachować się w sytuacjach kryzysu w związku małżeńskim czy partnerskim.

Posiadamy duże doświadczenie w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.