Zmiana nazwiska po rozwodzie Warszawa

Zmiana nazwiska po rozwodzie Warszawa

Po orzeczeniu i uprawomocnieniu się wydanego przez Sąd wyroku rozwodowego, nadchodzi czas na uporządkowanie spraw osobistych. Jedną z nich jest kwestia nazwiska. Nie zajmuje się nią jednak sąd rozwodowy, gdyż zmiana nazwiska należy do kategorii spraw administracyjnych.

Wielu rozwiedzionych nie wyobraża sobie noszenia nazwiska byłego partnera, zatem zmiana nazwiska jest dla nich priorytetem tuż po uzyskaniu rozwodu. Co wówczas należy zrobić, aby wrócić do nazwiska sprzed małżeństwa? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w poniższym artykule.

Jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś pytania serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z Kancelarią Adwokacką Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego i Radcy Prawnego Marii Snopczyńskiej.

 

Powrót do panieńskiego nazwiska po rozwodzie

Powrót do panieńskiego nazwiska po rozwodzie

Samo orzeczenie rozwodu nie powoduje, że automatycznie powraca się do nazwiska wcześniejszego. Jeżeli decydujemy się na taki krok to należy dopełnić wszelkich formalności.

W pierwszej kolejności trzeba zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego. Bardzo ważne jest, by dokonać tego nie później niż trzy miesiące od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Jest to jedyna stosunkowo łatwa droga do zmiany nazwiska po rozwodzie. Po upływie powyższego terminu zmiana ta może nastąpić tylko na drodze postępowania administracyjnego.

Kolejny krok to złożenie przed kierownikiem USC oświadczenia o chęci powrotu do nazwiska poprzedniego. Jest to jedyny sposób umożliwiający powrót do nazwiska wcześniejszego, ponieważ Sąd nie ma prawa rozstrzygać o tym w wyroku związanym z rozwodem.

Takie oświadczenie winno być złożone osobiście wobec kierownika USC albo konsula. Nie może złożyć go umocowany do tego pełnomocnik. Oświadczenia nie można również składać w formie pisemnej, wysłanej listem do kierownika urzędu stanu cywilnego.

Zmiana nazwiska po rozwodzie – gdzie się zgłosić?

Oświadczenie o tym, że zamierzamy wrócić do poprzedniego nazwiska winno się złożyć przed dowolnym Urzędem Stanu Cywilnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Można tego dokonać również przed polskim konsulem i to bez względu na miejsce zamieszkania męża/żony lub miejsce zawarcia związku małżeńskiego. Najważniejsze jest natomiast złożenie powyższego oświadczenia w nieprzekraczalnym, trzymiesięcznym terminie od momentu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Nazwisko poprzednie a nazwisko rodowe

Warto wskazać, iż mówiąc o powrocie do nazwiska poprzedniego, czyli noszonego bezpośrednio przed zawarciem związku małżeńskiego nie jest tożsamy z nazwiskiem rodowym. W praktyce oznacza to, że jeśli kobieta ponownie zawarła małżeństwo, a przed zawarciem drugiego związku nosiła nazwisko z pierwszego małżeństwa, to nie może ona powrócić do nazwiska panieńskiego, ale do tego, którym posługiwała się podczas pierwszego małżeństwa.

Czy można domagać się od byłego małżonka zmiany nazwiska?

Praktyka pokazuje, iż nierzadko byli mężowie pytają o to, czy mogą żądać  żeby po rozwodzie była żona nie posługiwała się dotychczasowym nazwiskiem. Jednakże Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie przewiduje takiej możliwości. Były mąż nie ma prawa „odebrać” byłej żonie możliwości do pozostania przy jego nazwisku, pomimo rozwodu. Tylko osoba, której to dotyczy może zdecydować o nazwisku, które będzie nosiła po orzeczeniu rozwodu.

Zmiana nazwiska a potrzebne dokumenty

Do zmiany nazwiska po rozwodzie należy przygotować poniższe dokumenty:

  • oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego tuż przed zawarciem związku małżeńskiego,
  • dokumenty do wglądu, tj. odpis aktu małżeństwa ze wzmianką o rozwodzie lub sentencja wyroku rozwodowego; dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.