Rozwód i alimenty w czasie epidemii koronawirusa covid-19 Warszawa

Rozwód Warszawa – w czasie epidemii koronawirusa covid-19

Wiele osób zastanawia się, jak aktualnie w czasie epidemii koronawirusa (Covid-19) prowadzone są w Sądach sprawy związane z rozwodem oraz z uzyskaniem alimentów na dziecko. Czy można w czasie pandemii złożyć pozew o rozwód oraz uzyskać alimenty na dziecko? Wiele rodzin podczas epidemii nie potrafi sobie poradzić z codziennymi problemami i decydują się na złożenie pozwu o rozwód. Do złożenia pozwu o rozwód i ustalenie alimentów należy dobrze się przygotować.

Przesłanki orzeczenia rozwodu.

Zgodnie z art 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przesłanką rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków. Aby został orzeczony rozwód musi więc ustać pomiędzy małżonkami więź emocjonalna, gospodarcza i fizyczna. Zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 1998r (ICKN 817/97) rozkład pożycia ma charakter trwały, gdy  „doświadczenie życiowe uzasadnia – na tle okoliczności konkretnej sprawy – wniosek , iż powrót małżonków do pożycia nie nastąpi”.

Rozwód z winy czy rozwód bez winy.

Orzekając rozwód sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Na zgodny wniosek małżonków sąd nie orzeka o winie. Rozważając kwestię winy w odniesieniu do zdrady małżeńskiej, warto pamiętać, że nie ogranicza się ona do fizycznego aktu seksualnego. Może polegać także na stwarzaniu pozorów zdrady, to jest na zachowaniach, które u osób postronnych mogą wywoływać przekonanie o pozostawaniu przez małżonka w bliskich relacjach z osobą trzecią. Zdrada to również pozostawienie żony czy męża samych, a spędzanie czasu z inną osobą, zerwanie więzi uczuciowych i przeniesienie uczuć na inną osobę, brak szczerości co do rzeczywistych uczuć (tzw. zdrada emocjonalna). Zdrada małżeńska – rozumiana jest przez nią nie tylko zdrada fizyczna, ale też wszelkie inne zachowania, które mogą stwarzać pozory cudzołóstwa lub w inny sposób wykraczać poza granice obyczajowości i przyzwoitości. Odmowa współżycia – jeśli nie posiada uzasadnienia w postaci np. choroby, również może stanowić o winie.

Opieka nad dzieckiem i alimenty.

W wyroku rozwodowym sąd musi rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej nad  dziećmi, kontaktach z rodzicami oraz o kosztach utrzymania i wychowania dziecka (alimenty). Sprawa jest prosta, jeśli strony uzgodnią pomiędzy sobą wszystkie elementy rozwodu. Jednak nie zawsze jest to możliwe z uwagi na zbyt duże emocje. Wtedy warto skontaktować się z prawnikiem, który w przygotowanym pozwie uwzględni wszystkie te elementy.

alimenty koronawirus rozwód warszawa

Pozew o rozwód a terminy rozpraw Sądowych.

Aktualnie w dobie pandemii koronawirusa jest możliwość złożenia pozwu o rozwód, wraz z wnioskiem o ustalenie kontaktów z dzieckiem oraz ustalenie alimentów. Aktualnie jest czas, aby zostały zebrane stosowne dokumenty do pozwu, tak aby złożony pozew nie posiadał braków formalnych, gdyż przedłuża to proces rozpoznania sprawy. Obecnie w czasie epidemii koronawirusa przygotowany pozew wraz z dokumentami można nadać na poczcie lub złożyć w biurze podawczym. Złożenie pozwu o rozwód w biurze podawczym właściwego Sądu znacznie przyspiesza rozpoznanie sprawy. Jeśli zaś chodzi o rozpoznanie sprawy rozwodowej, to musi się odbyć rozprawa. Nie ma możliwości uzyskania rozwodu bez rozprawy oraz bez obecności stron. Aktualnie jednak Sądy nie wyznaczają terminów rozpraw w samych sprawach rozwodowych. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli pozew o rozwód zawiera prawidłowo zawarty wniosek o ustalenie alimentów na dziecko oraz ustalenie kontaktów z dzieckiem. W takich sprawach Sąd musi podjąć działania, aby zabezpieczyć dobro dziecka i rodziny. W takich sprawach warto skontaktować się z pełnomocnikiem, aby pozew o rozwód zawierał wszystkie potrzebne elementy związane z ustaleniem alimentów oraz kontaktów z dzieckiem.

Sprawne i pomyślne zakończenie sprawy rozwodowej wymaga dużej wiedzy i doświadczenia zarówno życiowego, jak i zawodowego. Prawnicy Kancelarii Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego i Radcy Prawnego Marii Snopczyńskiej posiadają wspomniane cechy. Doświadczeni prawnicy poprowadzą Państwa sprawę z sukcesem, zaznajomią Państwa ze wszystkimi okolicznościami i konsekwencjami, a także pomogą podjąć trudną decyzję. W trudnych sprawach najważniejsze jest zaufanie, a naszej Kancelarii można zaufać w stu procentach.