Rozwód bez orzekania o winie Warszawa

Rozwód bez orzekania o winie Warszawa 2020

Małżonkowie nie zawsze rozwodzą się w atmosferze pełnej nienawiści. Jeżeli partnerom zależy na szybkim uzyskaniu decyzji o rozwodzie, bez zbędnych formalności, należy wnieść pozew rozwodowy bez orzekania o winie. Jeżeli taki wniosek wpłynie do sądu, to organ ten musi go respektować, co wiąże się z tym, że rozwód otrzymywany jest zazwyczaj podczas jednej czy też dwóch wizyt w sądzie.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie – wzór 2020

Rozwód uzyskuje się tylko po przeprowadzeniu rozprawy, która odbywa się w sądzie okręgowym. W naszym kraju nie podpisuje się „papierów rozwodowych”, jak to ma miejsce w wielu filmach. Rozwodu nie załatwia się także przed urzędnikiem czy notarialnie. Konieczne będzie natomiast złożenie pozwu. Osoba, która go składa nazywana jest powodem. Jej oponentem natomiast będzie pozwany.

rozwód bez winy

Elementami, które występują na stałe w pozwie są:

  • informacja o tym kiedy i gdzie strony zawarły związek małżeński,
  • jak układało się ich małżeństwo w początkowej fazie,
  • co było przyczyną rozpadu związku,
  • kiedy konkretnie ustała więź duchowa, fizyczna oraz gospodarcza.

W pozwie rozwodowym ujmuje się także elementy, które zależą od konkretnej sytuacji rozwodzącej się pary, a mianowicie:

  • posiadanie wspólnych dzieci sprawia, iż w pozwie rozwodowym należy ująć sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, a także alimentów,
  • zdrada małżeńska, która jest przyczyną rozwodu powinna być opisana w pozwie rozwodowym: kiedy i w jaki sposób się o niej dowiedzieliśmy.

Należy pamiętać, że uniwersalny pozew o rozwód nie istnieje. W Internecie krąży wiele „gotowców”, jednakże czasem potrafią one bardziej zaszkodzić niż pomóc – szczególnie w sytuacji, gdy zależy nam na czasie.

Jeżeli jednak napisali już Państwo pozew o rozwód, nic nie stoi na przeszkodzie, by zwrócić się do Kancelarii Adwokackiej Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego i Radcy Prawnego Marii Snopczyńskiej o pomoc w sprawdzeniu czy pozew ten spełnia określone wymagania. Mogą Państwo liczyć, iż sprawdzenie będzie wnikliwe i dokładne, a wszelkie uwagi i wskazówki zostaną dobrze wytłumaczone. Pokierujemy Państwa, co ewentualnie należy dopisać, jakie dowody podać itd.

Co do zasady, Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że sąd musi w wyroku rozwodowym wskazać kogo obarczyć winą za rozpad małżeństwa, co oznacza, iż organ ten orzeka o winie jednego z partnerów, obojga lub też odstępuje od takiego wskazania. Żeby sąd nie wskazał kto zawinił, małżonkowie muszą złożyć zgodny wniosek o nieorzekaniu o winie.

Warto pamiętać, iż jeśli nie wskażemy wyraźnie w pozwie (w przypadku powoda), w odpowiedzi na pozew (w przypadku pozwanego) lub też na rozprawie nie zawiadomimy, że wyrażamy zgodę na rozwód bez orzekania o winie – sąd z urzędu nie udzieli rozwodu bez wskazania winnego/winnych rozpadu małżeństwa.

Rozwód bez orzekania o winie – skutki

Konsekwencją rozwodu bez orzekania o winie jest przede wszystkim ograniczenie możności ubiegania się przez byłego partnera o alimenty dla siebie.

Gdy sąd nie orzeknie o winie żadnego z partnerów to oboje mogą wystąpić z roszczeniem alimentacyjnym od drugiej strony jedynie wtedy, kiedy znajdują się w niedostatku. Oznacza to, że alimenty mogą zostać przyznane wówczas, gdy znaleźliśmy się w bardzo złej sytuacji finansowej podyktowanej np. chorobą lub zwolnieniem z pracy, które wiążą się z tym, iż nie jesteśmy w stanie pokryć kosztów leczenia, czynszu, wyżywienia. Warto pamiętać, że niedostatek należy udowodnić przed sądem przedstawiając określone dokumenty bądź przesłuchując świadków.

Co więcej, w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, ewentualne alimenty na małżonka mogą być pobierane przez konkretny okres. Obowiązek alimentacyjny wygasa bowiem w razie, gdy partner, któremu przyznano świadczenie zawrze nowe małżeństwo lub po upływie pięciu lat od orzeczenia rozwodu. Okres pięcioletni może zostać przez sąd wydłużony, jednak dzieje się tak w wyjątkowych sytuacjach. Dlatego też, jeżeli zależy Państwu na alimentach dla siebie i są ku temu podstawy, to bardziej korzystny będzie rozwód z orzeczeniem o winie.

Co zrobić zanim złożysz pozew o rozwód?

Nawet gdy myślisz o rozwodzie bez orzekania o winie, nie informuj o tym małżonka za pośrednictwem sądu. Warto zrobić to osobiście, gdyż dużo spraw można omówić z partnerem na spokojnie, dzięki czemu sprawa rozwodowa będzie przebiegała sprawniej i szybciej, a rozwód okaże się tylko formalnością.

Dlaczego małżonkowie wybierają rozwód bez orzekania o winie?

Na to pytanie odpowiedź zwykle jest taka sama, co niejednokrotnie pokazuje praktyka: małżonkowie nie chcą przenosić intymnych szczegółów na salę sądową. Mimo tego, że nierzadko jeden z partnerów ma mocne dowody na ewidentną winę drugiego, to perspektywa wyciągania najgłębiej skrywanych tajemnic i „prania brudów” jest dla niektórych do przyjęcia. Ludzie nie chcą opowiadać obcym osobom detali z życia prywatnego i dokładnie opisywać, co się między nimi popsuło, kto był za to odpowiedzialny. Rezygnują z rozwodu z orzekaniem o winie sądząc, że wiązałoby się to z dodatkowym pogorszeniem i tak już nadszarpniętych relacji ze współmałżonkiem. Pragną chronić dobro swoich dzieci – odpuścić i rozejść się z klasą.

Kiedy partnerzy decydują się na rozwód bez orzekania o winie, najbardziej nieprzyjemna część postępowania odpada – przesłuchanie rodziny, znajomych, sąsiadów. Sąd ustala faktyczny rozpad więzi małżeńskiej tylko w oparciu o przesłuchania stron.

Jak długo trwa rozwód bez orzekania o winie?

To pytanie Klienci zadają najczęściej. Zależy im, by sprawa rozwodowa była jak najkrótsza. Praktyka pokazuje, iż pierwsza rozprawa wyznaczana jest w ciągu trzech miesięcy od złożenia pozwu rozwodowego w sądzie. Sprawa tym szybciej się zakończy, im strony ustalą pewne kwestie: władzę rodzicielską nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, częstość kontaktów dzieci z tym rodzicem, który nie będzie z nimi przebywał na co dzień, wysokość alimentów.

Nierzadko większość spraw o rozwód bez konieczności orzekania o winie zostaje zakończona już na pierwszej rozprawie, w szczególności, gdy partnerzy uzgodnią wcześniej wszystkie kwestie związane z rozstaniem.

Jednakże prawnicy naszej Kancelarii Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego i Radcy Prawnego Marii Snopczyńskiej wychodzą z założenia, że nie warto jest poświęcać pewnych rzeczy po to, by proces rozwodu przebiegł szybciej. Nie rezygnujmy z wyższych alimentów jeśli mają być one na dzieci, a ich wysokość jest uzasadniona potrzebami potomstwa oraz możliwościami finansowymi małżonka. Miejmy na uwadze fakt, że po otrzymaniu wyroku rozwodowego, ewentualne podwyższenia alimentów na korzyść dzieci nie będzie już tak łatwo uzyskać. Ta sama sytuacja dotyczy kontaktów z dziećmi. Jeżeli mamy sytuację, w której ojciec pragnie dalej rozwijać relację z potomstwem po rozwodzie, musi o nie walczyć jak najszybciej, w innym wypadku będzie musiał poprzestać np. na jednym weekendzie w miesiącu.