Jakie pytania zadaje sąd na sprawie rozwodowej? – Warszawa

Praktyka pokazuje, że nasi Klienci najczęściej pytają o to, jakie pytania zada im sąd na rozprawie rozwodowej. Jednakże ciężko o generalizację, gdyż każda sprawa jest inna i do każdej należy podchodzić indywidualnie. Pytania, które padają na rozprawie są uzależnione od wielu czynników, m.in. od treści żądań zawartych w pismach. Z całą pewnością jednak można rzec, iż w trakcie rozwodu głównym celem sędziego będzie ustalenie okoliczności związanych z rozkładem pożycia. Pytania mogą być bardziej lub mniej wnikliwe w zależności od tego, czy strona postępowania domaga się rozwodu z orzeczeniem o winie czy bez jej orzekania.

Przykładowe pytania padające na rozprawie sądowej

Czy można jednak stworzyć katalog pytań, które z dużym prawdopodobieństwem sąd zada naszemu Klientowi na rozprawie niezależnie od okoliczności? Tak. Poniżej ich przykłady:

 • Ile lat mają strony, gdzie zamieszkują i czym się zajmują?
 • Kiedy małżonkowie wstąpili w związek małżeński?
 • Czy jest to pierwsze małżeństwo każdego z małżonków?
 • Kiedy i z jakiego powodu związek stron zaczął się psuć?
 • Kiedy doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego zarówno w sferze fizycznej, uczuciowej, jak i gospodarczej?
 • Kiedy miało miejsce ostatnie pożycie małżeńskie?
 • Czy zanikła strona uczuciowa związku? Jeśli tak, to kiedy?
 • Od jakiego czasu małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego?
 • Czy strony widzą jakiekolwiek szanse na pojednanie?
 • Czy strony próbowały podjąć próbę ratowania związku?
 • Czy małżonkowie zawierali umowę majątkową?
 • Czy ze związku małżonków są wspólne małoletnie dzieci?
 • Czy którakolwiek ze stron ma dzieci pozamałżeńskie?
 • Czy małżonkowie pracują? Jeśli tak, to jakie osiągają dochody?
 • Czy strony mają wspólne miejsce zamieszkania?

o co pyta sąd na rozprawie

O czym jeszcze należy pamiętać na rozprawie rozwodowej?

Jeśli obojgu małżonkom zależy na orzeczeniu rozwodu już na pierwszej rozprawie, odpowiedzi na pytania powinny być takie same. Należy pamiętać najważniejsze daty i wydarzenia dotyczące wspólnego życia oraz to, jak i o co się wnosi i dlaczego. Przed rozprawą warto więc zastanowić się nad kluczowymi kwestiami i przypomnieć sobie istotne momenty.

Najtrudniejsze pytania padające na rozprawie rozwodowej

Kancelaria Adwokacka Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego i Radcy Prawnego Marii Snopczyńskiej prowadziła wiele spraw o rozwód i jeśli chodzi o najtrudniejsze zapytanie sędziego i budzące najwięcej emocji jest pytanie: „Czy kocha pan/pani żonę/męża?”. Nikt nie mówił że będzie łatwo. Dlatego też wsparcie profesjonalnego pełnomocnika pomoże przebrnąć przez falę trudnych i intymnych pytań.

Co jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci?

Jeśli strony mają małoletnie dzieci, część pytań na pewno będzie dotyczyć właśnie ich. Sędzia może zatem zapytać o relacje stron z dziećmi lub o to, czy wiedzą one o rozwodzie. Należy być także przygotowanym na pytania związane z kosztami utrzymania dzieci, zwłaszcza dotyczące leczenia dziecka czy jego edukacji. Gdy małżonkowie dojdą do konsensusu i podpiszą tzw. plan wychowawczy sąd najpewniej będzie chciał ustalić, czy taki plan ma rację bytu.

Każda sprawa rozwodowa jest inna

Wiadomo, że każda sprawa o rozwód jest inna, co więcej różni sędziowie prowadzą tego rodzaju sprawy – jedni są bardziej dociekliwi, drudzy mniej. Pamiętaj, że pytania mogą zadawać też ławnicy. Ponadto pytania kierować może też pełnomocnik drugiej strony.