Dowody w sprawie rozwodowej Warszawa

Co do zasady, każda strona powinna złożyć wszystkie wnioski dowodowe jednocześnie ze swym pierwszym pismem procesowym w sprawie. Jeżeli zapomni o tym, Sąd może nie uwzględnić dowodu przedstawionego na dalszym etapie postępowania. Dlatego też, jeśli czują się Państwo niepewnie warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika z Kancelarii Adwokackiej Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego i Radcy Prawnego Marii Snopczyńskiej.

Dowód obowiązkowy

Obligatoryjnym, a zatem obowiązkowym dowodem w sprawie rozwodowej będzie przesłuchanie stron. Muszą się Państwo liczyć z tym, iż Sąd będzie chciał przesłuchać Was osobiście na okoliczność zupełnego i zarazem trwałego rozkładu pożycia lub też na okoliczność winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, jeżeli strony nie wyrażą zgody na rozwód bez orzekania o winie.

Jeżeli chcą Państwo, aby przeprowadzono także inne dowody, należy złożyć wówczas stosowne wnioski dowodowe. Warto podkreślić, iż ważne jest jasne wskazanie takiego dowodu (np. zeznania świadków, ich imiona, nazwiska, adresy) oraz to, na jaką okoliczność dowód ten ma być przeprowadzony (np. winy strony pozwanej w rozkładzie pożycia małżeńskiego).

dowód w sprawie o rozwód Warszawa

Najbardziej przydatne dowody w sprawach o rozwód

Praktyka pokazuje, że najczęściej spotykanymi dowodami są oczywiście zeznania świadków. Są to osoby, które kontaktowały się z małżonkami i mają wiedzę na temat ich małżeństwa. Zwykle świadkowie powoływani są na okoliczność zupełnego i trwałego, a także winy w rozkładzie pożycia jednej ze stron.

Dowody z dokumentów

Dowody z dokumentów są również przydatne w sprawie rozwodowej. Można tu wymienić:

  • odpis aktu stanu cywilnego – może to być skrócony odpis aktu małżeństwa bądź skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci (małoletnich), warto dodać, że przedłożenie powyższych dokumentów leży w obowiązku powoda, a nie pozwanego,
  • dokumenty z Policji; orzeczenia z inny spraw sądowych stron – znaczącą rolę w postępowaniu rozwodowym mogą mieć sprawy karne, chociażby w kwestii ustalenia winy za rozkład pożycia małżeńskiego,
  • zaświadczenia o przebytych terapiach odwykowych – ważne w kwestii ustalenia winy za rozkład pożycia małżeńskiego,
  • zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia strony – znaczenie głównie przy alimentach, ale również i w kwestii winy za rozkład pożycia,
  • dokumenty poświadczające zarobki stron od pracodawców albo Urzędu Skarbowego – kluczowe przy ustalaniu wysokości alimentów,
  • paragony, faktury, wszelkie dowody opłat rachunków domowych lub kosztów utrzymania wspólnych dzieci – kluczowe przy ustalaniu wysokości alimentów.

Inne dowody w sprawie rozwodowej

Oczywiście dowody w sprawie rozwodowej nie stanowią zamkniętego katalogu i mogą być różne. Tak naprawdę wszystko może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy.

Często, w sprawach o rozwód dopuszcza się dowód z wywiadu środowiskowego. W takiej sytuacji wyznaczony przez Sąd kurator zobligowany jest do zbadania sytuacji rodzinnej małżeństwa oraz wspólnych dzieci w miejscu ich zamieszkania.

Postępowanie związane z rozwodem może też wiązać się z opinią biegłych. Należą oni do Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów. W jego skład wchodzą specjaliści z dziedziny medycyny, pediatrii, psychologii. Dzięki ich opiniom można zbadać sytuację wychowawczą dzieci, stan psychiczny rodziców, a nawet predyspozycje do opieki nad dziećmi w kwestii powierzenia im władzy rodzicielskiej.

Nowoczesne dowody w sprawie rozwodowej

Facebook, Instagram, Twitter, to portale, które odgrywają w naszym życiu coraz większą rolę. Nic dziwnego, że zdjęcia lub wpisy z nich trafiają również do akt sądowych. I choć raczej nikt nie publikuje na portalach społecznościowych zdjęć z kochanką lub kochankiem, to zdjęcia z zagranicznych wakacji, bogatego wyposażenia mieszkania czy też wysokiej klasy samochodu mogą odegrać znaczącą rolę w ustaleniu alimentów.